Over Vivika

Taalschool En nu Nederlands is een maatschap van twee docenten. Vivika Voskamp-Jagtenborg is daar een van. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna volgde ze de postdoctorale lerarenopleiding en haalde haar eerstegraads lesbevoegdheid. Ze volgde de Basiscursus voor docenten NT2 bij het universitaire talencentrum in Nijmegen en richtte zich daarna op het lesgeven aan volwassen anderstaligen. Sindsdien heeft ze lesgegeven op diverse locaties in Gelderland en Noord-Brabant. 
Haar cursisten zijn inburgeraars, Staatsexamenkandidaten en mensen die gewoon graag hun Nederlands willen verbeteren, het zijn absolute beginners maar ook vergevorderden. Vivika is een inventieve docent die altijd een manier vindt om iets uit te leggen zodat iedereen het begrijpt. Ze neemt de tijd voor iedere cursist en houdt rekening met ieders leerstijl en wensen.

En nu Nederlands is er voor hoogopgeleide nieuwelingen, en voor iedereen van dit niveau die Nederlands wil leren of zijn taalniveau wil verhogen. Wij organiseren cursussen, trainingen en workshops op elk gewenst niveau. Daarbij bieden wij uitstekende voorwaarden:

  • U kunt zo snel mogelijk starten.
  • U krijgt altijd intensieve begeleiding. 
  • De groepen zijn klein en hebben twee docenten.
  • U betaalt een heldere prijs.
  • De docenten zijn zeer ervaren en werken naar de nieuwste inzichten.
  • De locatie ligt centraal in Arnhem en is goed te bereiken.