CENY I ZASADY

Kurs dla osób, które muszą zdać egzamin w zakresie integracji społecznej odbywa się trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Po teście kwalifikacyjnym i rozmowie wstępnej osoby te wiedzą, czy powinny przygotowywać się do egzaminu w zakresie integracji społecznej (inburgeringsexamen) czy też egzaminu państwowego z języka niderlandzkiego (staatsexamen).

Zajęcia dla osób chcących podnieść swój poziom niderlandzkiego również odbywają się trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej i testu kwalifikacyjnego zostaje ustalony program nauki i odpowiednia metoda nauczania.

Ceny

Cena za dziesięć tygodni (30 lekcji po trzy godziny) wynosi 1000 euro. W tej cenie zajęcia prowadzą standardowo dwie nauczycielki. W grupie uczyć się będzie minimum 6 i maksimum 12 osób. W czasie wakacji szkolnych kursy zajęcia nie odbywają się. W tym czasie prowadzone są jednak warsztaty językowe.

Zapłata za pierwsze dziesięć tygodni musi zostać wniesiona w całości. Następnie kursant może podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym kursie dziesięciotygodniowym (w cenie 1000 euro) lub czterotygodniowym (w cenie 350 euro). Staramy się możliwie najlepiej oszacować czas niezbędny kursantowi na osiągnięcie pożądanych wyników.

Jak długo?

Wykształcony kursant dysponujący dwunastoma godzinami w tygodniu na pracę w domu, może w ciągu dziesięciu tygodni przygotować się do egzaminu w zakresie integracji społecznej (inburgeringsdiploma). Średnio proces ten trwa od dwudziestu do trzydziestu tygodni. 

En Nu Nederlands stosuje przynoszącą efekty metodę nauki całościowej, w ramach której będziesz również pracować przy komputerze w domu. Podręczniki i licencje na oprogramowanie są wliczone w cenę. W cenę nie jest wliczona opłata za egzamin.

Bez opłat?

Władze umożliwiają osobom o niskich dochodach zaciągnięcie pożyczki na naukę w Biurze Edukacji: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Spłata takiej pożyczki jest rozciągnięta w czasie. Można ją spłacić w ciągu 5-10 lat. Osobom zainteresowanym pomagamy w złożeniu odpowiedniego wniosku o udzielenie pożyczki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.inburgeren.nl

Kto nas kontroluje?

Aby uzyskać pożyczkę, musisz zapisać się na kurs językowy w akredytowanej szkole językowej. Dlatego też jesteśmy w trakcie procedury akredytacyjnej i chcąc uzyskać znak jakości Blik op Werk  zostaliśmy członkiem-kandydatem tej organizacji. Na stronie www.blikopwerk.nl znajdziesz więcej informacji na ten temat.  Nasza szkoła jest kontrolowana i oceniana. Dwa kontrolowane wskaźniki to procent zdawalności naszych kursantów i ich stopień zadowolenia z naszych zajęć.

 

En nu Nederlands to szkoła nie tylko dla nowo przybyłych, ale też dla wszystkich osób chcących nauczyć się niderlandzkiego lub poprawić znajomość tego języka. Organizujemy kursy, szkolenia i warsztaty na każdym poziomie zaawansowania. Oferujemy przy tym doskonałe warunki:

  • Możesz zacząć w każdej chwili.
  • Przejdziesz intensywne szkolenie. 
  • Grupy są małe, a każdą opiekują się dwie nauczycielki.
  • Ustalona cena nie zawiera dodatkowych opłat.
  • Nauczycielki mają bogate doświadczenie i w pracy wykorzystują najnowsze metody nauczania.
  • Szkoła znajduje się w centrum Arnhem, dzięki czemu dojazd jest wyjątkowo łatwy.