Verder leren

Het verplichte inburgeringsexamen is eigenlijk een kleine eerste stap naar een goed leven in Nederland. Bijna voor elke baan, zelfs in de schoonmaak, hebt u een hoger taalniveau nodig dan niveau A2. Voor een mbo-, hbo- of universitaire opleiding hebt u zeker het diploma van Staatsexamen Programma I (B1) of II (B2) nodig om toegelaten te worden.

Van A2 naar B1 of B2

Taalschool En Nu Nederlands biedt intensieve cursussen voor mensen die een hoog taalniveau willen halen. U kunt bij ons uw niveau van spreken, lezen of schrijven verhogen of uzelf uitgebreid voorbereiden op het staatsexamen. Wij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van mensen van A2 naar B1 en B2.

Alleen spreken?

Sommige mensen hebben aan het inburgeringsdiploma genoeg, maar willen wel graag beter leren praten. Dat kan met een extra cursus spreken. Anderen moeten beter leren lezen en schrijven. Of werken aan hun uitspraak. Aziatische mensen bijvoorbeeld, worstelen vaak met een slechte uitspraak waardoor Nederlanders hen slecht kunnen verstaan.

Of uitspraak?

En nu Nederlands kan helpen bij al uw taalwensen. De docenten hebben aan mensen uit de hele wereld lesgegeven, en daardoor ervaring met een grote variatie aan specifieke taalproblemen. 

En nu Nederlands is er voor hoogopgeleide nieuwelingen, en voor iedereen van dit niveau die Nederlands wil leren of zijn taalniveau wil verhogen. Wij organiseren cursussen, trainingen en workshops op elk gewenst niveau. Daarbij bieden wij uitstekende voorwaarden:

  • U kunt zo snel mogelijk starten.
  • U krijgt altijd intensieve begeleiding. 
  • De groepen zijn klein en hebben twee docenten.
  • U betaalt een heldere prijs.
  • De docenten zijn zeer ervaren en werken naar de nieuwste inzichten.
  • De locatie ligt centraal in Arnhem en is goed te bereiken.